God houdt van dit weblog
Hij die Hemel en Aarde geschapen heeft, liet Zijn Alziend Oog op deze pagina vallen. En Hij zag dat het goed was, en zegende deze Site.

zaterdag 21 november 2009

Vijfde Rapport uit Londen

Inderdaad, het rapport is iets uitgesteld vanwege een vergadering die er aankwam. Nu die is geweest, is het tijd voor een rapport.

Officieel Rapport vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen

Door de Oncyclopediaanse Ambassadeur te Londen, Lawrence K. Boathouser

Vandaag is het Ministerie zeer verheugd u het nieuws in Londen te kunnen melden. Er is namelijk een aantal uren geleden vrij veel gebeurd.

Het laatste rapport is vrij lang geleden en er gingen wellicht te huize geluiden op dat het project dood was. Echter, evenals bij de voorgaande "stroom" geruchten, zijn ze onjuist.

De afgelopen weken zijn vooral gewijd aan het plannen van een Raadsvergadering. Deze werd gepland op 21 november jongstleden, van 7 tot 9 uur 's avonds Nederlandse tijd. Uw Ambassadeur heeft enkele Duitse trekken, derhalve was hij om 7 uur stipt aanwezig.

Aldaar wachtte ons een aangename verrassing. Meesterschrijver en beheerder van de Oncyclopedia Neerlandica Roy van Zevenem kwam enkele minuten later binnen. Enkele malen is de aanwezigheid van dhr. Van Zevenem goed van pas gekomen, vooral toen de mensenwerving ter sprake kwam.

Het eerste punt dat ter sprake kwam was het isolationistisch gedrag van Tsjechiƫ. De president Klaus heeft alle contacten met het westen verboden. Het plan is voorgesteld dat N. von Kiel, de Duitse Ambassadeur, een Poolse immigrant te Berlijn, probeert over te halen vertaler te worden.

Het tweede punt was een eventueel logo. Het door Van Zevenem voorgestelde logo, gebaseerd op het logo van de Oncyclopedische Naties, viel goed in de smaak, vooral bij de Chinezen.

Het derde punt was aangaande Ambassades in de thuislanden. Er werd al snel bepaald dat hierin de noten de muziek zullen maken, ofwel alle landen zelf hun beleid zouden bepalen. Wat onze koers zal zijn, wordt nog bepaald.

Het laatste punt was mensenwerving. Hierbij werd besloten dat er gepoogd zal worden een kolom aan te maken op de hoofdpagina van de Bibliotheca, evenals bij de inburgeringscursus het vertalingsproject te vermelden.

Persoonlijk acht de Minister deze vergadering zeer succesvol. Hij heeft als doelstelling genomen ervoor te zorgen dat het aantal vertaalde artikelen voor februari 2010 naar 10 te verhogen.

Wij hopen volgende week opnieuw rapport uit te kunnen brengen.

Vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen,
Namens het Oncyclopediaanse Ministerie van Buitentaalse Zaken,

Lawrence K. Boathouser

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Oncyclopedia heeft een blog!

Welkom op het blog van Oncyclopedia! Gebruikers kunnen stukjes plaatsen over Oncyclopedia, over zichzelf, of over hun ervaringen over Oncyclopedia. Er kunnen ook stukjes verschijnen over leuke nieuwtjes en weetjes. U kan (anoniem) reageren en wees alles behalve objectief. Maar uiteraard verwijzen we nog steeds naar onze enige echte site, Oncyclopedia! Leest wollig!