God houdt van dit weblog
Hij die Hemel en Aarde geschapen heeft, liet Zijn Alziend Oog op deze pagina vallen. En Hij zag dat het goed was, en zegende deze Site.

maandag 19 oktober 2009

Oncycloop

Muze, ik bezing de man en zijn wapenfeiten en vertel mij de lotgevallen van Rongonias, de dapperste onder de Grieken die Wikipedia in het stof deed bijten en de heilige burcht van Troje moest ontvluchten. Wee hem, die heen en weer geslingerd werd over land en over zee om een nieuw volk te stichten zoals de god hem dat bevolen had; vertel mij hoe hij ondanks de hindernissen en het lotgeval zijn bestemming bereikt had; en over Juno, die haar woede had gericht op hem die Sophia eerde en haar heile Wikipedialand als dierbaarste van alle volkeren beschouwde, de tempel op Samos buiten beschouwing.

Wordt vervolgd...

zondag 18 oktober 2009

Willen we dit soort artikelen?

Eens waren wij klein en toen begonnen wij te groteren. Tijdens een dagelijkse afgang redeneerden wij met gespannen kaken de bananen krom, terwijl elders de menselijke soort zich in stand hield door te kneuzen en leuterend de klepel van de klok te scheiden. Hadden wij daarom schapen geschapen om daarna gapend te verlangen naar onderbewuste niemandslanden? Ik weet immers nog hoe de vlinders fladderden rond de haringkar in good old Amstelveen, langs de kaduke droomhotels. Weer of geen weer, de film moest doorgaan en de rente stijgen. Of namen de kleinen de groten in de maling?

Ik DACHT het toch NIET!

Inspiratieloos? Verzin desnoods een nieuwe letter!

Sja, wie heeft er nou niet een writers-block? Ik in ieder geval niet, maar goed, even algemeen: inspiratieloosheid betekend niet dat je niets kan doen. Wel ja joh, ga je tijd maar zitten te verdoen met niets doen en languit liggen om kostbare tijd weg te gooien alsof het niets kost... bah! Tijd kost geld!! Tijd is eindeloos!! Al zijn er ook eindeloos veel deadlines! Kun je nagaan wat je dan allemaal kwijt bent aan die luiheid, ach, soms is het ook prettiger om die troep eens met rust te laten. Maarja, als je dan wat wil doen en je doet verder toch niets, kun je toch beter die writers-block neerslaan, platstampen, neertrappen, uit het raam smijten nadat je 't eerst er tegenaan gegooid hebt, en later neerschieten. Vraag mij niet hoe, maar zoek het zelf maar uit hoe. Elastiekjes ofzo... en, oja, een waarschuwing achteraf: Weest wel dat JIJ de writers-block hebt, en deze ook IN JOU zit, dus wees nou niet zo suïcidaal man!! SUKKEL!! Maar ach, het irritante hieraan is misschien wel dat deze waarschuwing te laat kwam... maar goed. I.p.v. deze manier van het slopen van de writers-block, inclusief jezelf, kun je natuurlijk ook iets anders doen, bijvoorbeeld een nieuwe letter, of een nieuw cijfer verzinnen! Dat is een goede oplossing, want tja, het alfabet en het woordenboek zijn nog làààààng niet compleet, weest wel! Verzin iets nieuws, stuur het op, eet koekjes van de zenuwen, ga boksen met een aap en ga slapen in een vuilnisbak, totdat je een fatsoenlijk bericht terug hebt gehad van de persoon des genes (de gene...duh...) waarop staat dat deze wel of niet is toegevoegd. Alhoewel, is het antwoord nee, dan kan je deze altijd nog pleuren op Wikipedia in zeer saaie doch serieuze stijl waar zelfs een kleuter de ballen van snapt, of op de Oncyclopedia in humoristische doch onzinnige stijl waar zelfs een persoon zonder humor de humor in ziet...of niet. Er moet toch iemand om lachen, niet? Nou, een aantal voorbeeldjes van nieuwe letters en cijfers, om toe te voegen:
Elvendertig
Zippie
-1 (nieuw?)
Twaalvendertig
Heel veel
Oneindig
Elvenveertig
etc.
Lintwormdieet
Valentijnsspam
Bekerstapelingsschandaal
Meningsfeit
etc.

zaterdag 17 oktober 2009

Vierde Rapport uit Londen

En morgen als de postbode je huis weer heeft gevonden... dan stort ik je hart vol... met gezeik uit Londen, al voor de vierde keer!

Officieel Rapport vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen

Door de Oncyclopediaanse Ambassadeur te Londen, Lawrence K. Boathouser

Het voor u liggende rapport brengt deze week verrassend nieuws, zo hoopt ondergetekende.

Vorig maal had de minister beloofd tegen het einde van de week het artikel over Bretagne te verschepen en te beginnen aan een artikel over eigen doelpunten, naar Pools schema.

Door een samenloop van omstandigheden is het alles anders verlopen.
Er moet nog bevestiging worden verkregen inzake de Engelse interesse in het verslag over Bretagne. Morgen zal in ieder geval het textueel gedeelte worden afgerond en als het groene licht is verkregen zullen ook de visuele bijdrages worden geleverd.
Het artikel over eigen doelpunten is nog niet begonnen, daar een poging daartoe mislukte toen één van de ambtenaren bij huize over een communicatielijn struikelden. Waarschijnlijk wordt hieraan maandag begonnen, maar - volledig tegen de stijl in - doen wij hierover deze keer geen toezeggingen.
Wel heeft de Italiaanse Ambassadeur Germania inmiddels een Engelse vertaling gestuurd van het eerste deel van het artikel over Galileo Galilei en direct is de vertaling gestart. Dit eerste deel is hopelijk volgende week af. Rond deze tijd - denken wij - zal dhr. Germania het tweede deel toezenden.

En opnieuw gloort er hoop door onze kantoorramen.
Zoals gezegd wordt de komende week gewijd aan Galilei en Eigen Doelpunt.
Het netwerken zal hierdoor waarschijnlijk ter zijde worden geschoven. Binnenkort wil de minister echter Embassy Lane en Downing Street afstruinen om vertegenwoordigers te gaan vragen naar goede sjabloneringsideeën.
Ook is het ministerie en campagne om het pas binnengehaalde werk Sherlock Holmes uit te lichten. Het is ons er veel aan gelegen dit te doen.
Het zou een duidelijk signaal afgeven dat de vertaalde werken van absolute topkwaliteit zijn, ofwel dat zowel het anderstalige originele concept als de definitieve vertaalde interpretatie goed genoeg zijn voor de top.

Met de herfstvakantie voor de boeg krijgen veel ambtenaren vrij van hun andere werkzaamheden ter plaatse en er zal de volle zeven dagen gewerkt worden aan het project. Veel zal dus gedaan worden.

Wij hopen het weekeinde na de herfstvakantie opnieuw rapport uit te kunnen brengen.

Vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen,
Namens het Oncyclopediaanse Ministerie van Buitentaalse Zaken,

Lawrence K. Boathouser

donderdag 15 oktober 2009

Derde Rapport uit Londen

Deze keer iets later en iets soberder. 't Is het derde rapport.

Officieel Rapport vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen

Door de Oncyclopediaanse Vertegenwoordiger te Londen, Lawrence K. Boathouser

In contrast met het vorige rapport is dit rapport een aantal dagen over datum en niet half zo optimistisch.
De afgelopen dagen waren druk voor ondergetekende. Hij bezocht met andere vertegenwoordigers een Mahler 3-concert in Cornwall en bezocht de voorbereiding van een Nederlandstalige musical in Manchester.

Ondanks alles heeft minister Boathouser niet stilgezeten. Wat hij als minimum activiteit had ingesteld is gebeurd, zelfs iets meer. Bovendien heeft hij zich ambitieuze doelen gesteld.

Allereerst komt er gedurende deze week een rits artikelen op de Oncyclopedia Neerlandica, letterlijk, want de serie heet de RITS.

Daarnaast wordt deze week dan werkelijk het artikel over Bretagne verscheept en het artikel over eigen doelpunten begonnen. Contact maken met de Israëlische Ambassadeur zal waarschijnlijk niet lukken. Maar vreest niet: ook andere oncyclopedieën herbergen prachtige stukken. Wellicht dat het Franse kleuterboekje over Mr. Zuipschuit binnenkort wordt binnengehaald, dat oorspronkelijk van de DÉsencyclopédie en nu ook van de Uncyclopedia is.

Wij hopen u deze week opnieuw op de hoogte te kunnen brengen.

Vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen,
Namens het Oncyclopediaanse Ministerie van Buitentaalse Zaken,

Lawrence K. Boathouser

vrijdag 9 oktober 2009

Tweede Rapport uit Londen

Eerder dan verwacht kan ik een tweede rapport uit Londen opstellen!

Officieel Rapport vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen

Door de Oncyclopediaanse Ambassadeur te Londen, Lawrence K. Boathouser

Al drie dagen eerder dan gepland kan ik namens het Ministerie heuglijke berichten brengen. De afgelopen vier dagen is namelijk vitale vooruitgang geboekt in het project.

Allereerst liep de termijn als Nederlands vertegenwoordiger van ondergetekende af, waardoor hij officieel benoemd kon worden tot de Vertegenwoordiger van Oncyclopolis. De taak in Nederland werd overgenomen door M. Verhagen, al zal deze zelf waarschijnlijk ook snel stoppen, het zij door het tot Europees Grootheerser benoemen van J. P. Balkenende of door het afscheiden van Hertogdom Limburg.

Daarnaast werd er grote vaart gemaakt bij het daadwerkelijke vertalen.
Na lang werk is het artikel over rechercheur Sherlock Holmes voltooid. Aanstaande maandag draagt het Ministerie onmiddellijk voor ter uitlichting. Ook denken we dit weekend het artikel over Bretagne te kunnen verschepen.

Tenslotte is het beoogde netwerken goed geslaagd. De Italiaanse Ambassadeur is op dit moment bezig met een vertaling van hun artikel over astronoom Galilei.
De Poolse vertegenwoordigers hebben een schema gegeven met het concept van een artikel over eigen doelpunten en tenslotte kwam de Nederlander in ballingschap Ordillo met de onverwachtse suggestie voor een artikel over de GVB, het Amsterdams vervoersbedrijf.

Uiteraard, hoe meer werk men verzet, hoe meer er ook voor terugkomt.
Zo verstuurt minister Boathouser morgen zijn juryrapport over de deelnemers der Jaargetijdlijke Stedelijke Schrijverswedstrijd, maar dat even terzijde.
Hoge prioriteit wordt dit weekeinde uiteraard gegeven aan het artikel over Bretagne. Het afmaken van het hoofdstuk over de geschiedenis is een absoluut minimum, kan ik u verzekeren.
Ditzelfde weekeinde wordt het Nederlandse artikel over eigen doelpunten opgestart, aan de hand van het schema dat Polen heeft opgestuurd.

Inmiddels heeft het ministerie zijn oog laten vallen op Israël. De Hebreeuwse encyclopedia herbergt twee wellicht bruikbare artikels. Ook zal er gepoogd worden ideeën uit te wisselen met andere landen.

We hopen maandag opnieuw rapport uit te brengen.

Vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen,
Namens het Oncyclopediaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Lawrence K. Boathouser

maandag 5 oktober 2009

Eerste Rapport uit Londen

Ik heb afgelopen vrijdag een mail ontvangen van een anonieme afzender die zei een ervaren Oncyclopedist en Meta-sceptisch te zijn. Hoewel ik uiteraard niet denk dat een echte gebruiker dat gestuurd heeft, bracht het me wel op het idee elke zoveel dagen een rapport uit te brengen, aangezien de Notendoppen al snel de GFT-bak waren ingeslingerd (terwijl ik al zo vaak had gezegd dat ze bij het restafval horen!) Enfin, alhier het Eerste Officiele Rapport der Buitenlandse Zaken, met gratis ambtenarentaal die niks extra kost, zelfs geen geld!

Officieel Rapport vanuit de Nederlandse Ambassade te Londen

Door de Nederlandse Vertegenwoordiger te Londen, Lawrence K. Boathouser

Na een stilligging van het werk de laatste dagen en de daarmee rijzende geruchten dat het samenwerkingsproject "dood" is, is het mij een behoefte u allen rapport uit te brengen.

Inderdaad is het niveau van activiteit iets lager dan in de eerste weken van het project.
Echter, dit had ik al voorzien, aangezien de eerste werkzaamheden veel tijd en energie in beslag namen.
Nogmaals, de geruchten over een stagnatie van het project zijn totaal uit de lucht gegrepen.

Ook is het totale quatsch dat de Nederlanders minder hard werken dan de andere landen. Gezien de vele communicatieuitval en werkzaamheden in Nederland valt mij mijns inziens niets te verwijten.
Enige tijd terug werd een artikel over Roemenië van onze Vlaamse collega Lambic opgenomen in de Uncyclopedia Britannica. Een Engels artikel over Sherlock Holmes wordt op dit moment vertaald en binnenkort kan waarschijnlijk ons artikel over Bretagne geëxporteerd worden.

Uiteraard, zoals elk politiek project in de kinderschoenen - kijk bijvoorbeeld naar de OV-chipkaart - zijn er ook hier nog een aantal oneffenheden opgedoken bij de evaluatie.

Het eerste punt is dat de medewerkers te weinig kennis hebben van de belangrijke Romaanse talen - Frans, Italiaans en Spaans. Ook de Noord-Germaanse - Noors en Zweeds - en West-Slavische - Pools en Tsjechisch - talen zijn wellicht de moeite waard om te leren.
Vanwege deze handicap is het belangrijk om te netwerken. Op dit moment is de vertegenwoordiger contacten aan het leggen met de Italiaanse ambassadeur M. F. H. Germania en hoopt zo een Engelse vertaling van het Italiaanse artikel over Galileo Galilei in handen te krijgen. Een eerdere toenadering naar de Hongaarse ambassadeur liep op de klippen toen de Hongaar Gizmoka naar een internetvertaling verwees, iets wat bij onze vlijtige vertegenwoordiger in het verkeerde keelgat schoot.

Het tweede punt is een gebrek aan mankracht aan onze zijde. Al eerder werd via een onofficieel kanaal geprobeerd medewerkers te werven. Opnieuw vragen wij Nederlanders (het liefst met kennis van andere talen) zich aan te melden bij Lawrence K. Boathouser of bij de Engelse ambassadeur, "El Sid" Wolf.

De komende dagen, zo is het plan van de vertegenwoordiger, wordt meer tijd gestoken in het netwerken met andere non-cyclopedieën. Ook wordt er haast gemaakt bij het binnenhalen van Sherlock Holmes.

We hopen volgende week opnieuw rapport uit te kunnen brengen.

Vanuit de Nederlandse Ambassade te Londen,
Namens het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Lawrence K. Boathouser

Oncyclopedia heeft een blog!

Welkom op het blog van Oncyclopedia! Gebruikers kunnen stukjes plaatsen over Oncyclopedia, over zichzelf, of over hun ervaringen over Oncyclopedia. Er kunnen ook stukjes verschijnen over leuke nieuwtjes en weetjes. U kan (anoniem) reageren en wees alles behalve objectief. Maar uiteraard verwijzen we nog steeds naar onze enige echte site, Oncyclopedia! Leest wollig!