God houdt van dit weblog
Hij die Hemel en Aarde geschapen heeft, liet Zijn Alziend Oog op deze pagina vallen. En Hij zag dat het goed was, en zegende deze Site.

zaterdag 21 november 2009

Vijfde Rapport uit Londen

Inderdaad, het rapport is iets uitgesteld vanwege een vergadering die er aankwam. Nu die is geweest, is het tijd voor een rapport.

Officieel Rapport vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen

Door de Oncyclopediaanse Ambassadeur te Londen, Lawrence K. Boathouser

Vandaag is het Ministerie zeer verheugd u het nieuws in Londen te kunnen melden. Er is namelijk een aantal uren geleden vrij veel gebeurd.

Het laatste rapport is vrij lang geleden en er gingen wellicht te huize geluiden op dat het project dood was. Echter, evenals bij de voorgaande "stroom" geruchten, zijn ze onjuist.

De afgelopen weken zijn vooral gewijd aan het plannen van een Raadsvergadering. Deze werd gepland op 21 november jongstleden, van 7 tot 9 uur 's avonds Nederlandse tijd. Uw Ambassadeur heeft enkele Duitse trekken, derhalve was hij om 7 uur stipt aanwezig.

Aldaar wachtte ons een aangename verrassing. Meesterschrijver en beheerder van de Oncyclopedia Neerlandica Roy van Zevenem kwam enkele minuten later binnen. Enkele malen is de aanwezigheid van dhr. Van Zevenem goed van pas gekomen, vooral toen de mensenwerving ter sprake kwam.

Het eerste punt dat ter sprake kwam was het isolationistisch gedrag van Tsjechië. De president Klaus heeft alle contacten met het westen verboden. Het plan is voorgesteld dat N. von Kiel, de Duitse Ambassadeur, een Poolse immigrant te Berlijn, probeert over te halen vertaler te worden.

Het tweede punt was een eventueel logo. Het door Van Zevenem voorgestelde logo, gebaseerd op het logo van de Oncyclopedische Naties, viel goed in de smaak, vooral bij de Chinezen.

Het derde punt was aangaande Ambassades in de thuislanden. Er werd al snel bepaald dat hierin de noten de muziek zullen maken, ofwel alle landen zelf hun beleid zouden bepalen. Wat onze koers zal zijn, wordt nog bepaald.

Het laatste punt was mensenwerving. Hierbij werd besloten dat er gepoogd zal worden een kolom aan te maken op de hoofdpagina van de Bibliotheca, evenals bij de inburgeringscursus het vertalingsproject te vermelden.

Persoonlijk acht de Minister deze vergadering zeer succesvol. Hij heeft als doelstelling genomen ervoor te zorgen dat het aantal vertaalde artikelen voor februari 2010 naar 10 te verhogen.

Wij hopen volgende week opnieuw rapport uit te kunnen brengen.

Vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen,
Namens het Oncyclopediaanse Ministerie van Buitentaalse Zaken,

Lawrence K. Boathouser

maandag 2 november 2009

Kettingverhaal in aantocht!

Jaaz', 't Kettingverhaal van 't jaar 20009 (2009 'tuurlijk, maar ach...) komt 'r weer 'an!

't Wedstrijdje dat eig'lijk geen wedstrijd is, maar 'n leuk geval waar men samen met elkaar 'n artikel kan schrijven. Elke deelnemer krijgt een prijsje op zijn of haar OP (overlegpagina) , en de eer dat die persoon dat artikel heeft geschreven waar dat artikel over zal gaan. D'r zullen dus geen 1e, 2e, 3e, 4e etc.e plaatsen zijn. U kunt zich inschrijven door hier naartoe te gaan. Daar kunt u ook terecht als u nog meer dingen wilt weten dan u nu al weet. Ai...niet al te veel dus.

Denne groeten.

maandag 19 oktober 2009

Oncycloop

Muze, ik bezing de man en zijn wapenfeiten en vertel mij de lotgevallen van Rongonias, de dapperste onder de Grieken die Wikipedia in het stof deed bijten en de heilige burcht van Troje moest ontvluchten. Wee hem, die heen en weer geslingerd werd over land en over zee om een nieuw volk te stichten zoals de god hem dat bevolen had; vertel mij hoe hij ondanks de hindernissen en het lotgeval zijn bestemming bereikt had; en over Juno, die haar woede had gericht op hem die Sophia eerde en haar heile Wikipedialand als dierbaarste van alle volkeren beschouwde, de tempel op Samos buiten beschouwing.

Wordt vervolgd...

zondag 18 oktober 2009

Willen we dit soort artikelen?

Eens waren wij klein en toen begonnen wij te groteren. Tijdens een dagelijkse afgang redeneerden wij met gespannen kaken de bananen krom, terwijl elders de menselijke soort zich in stand hield door te kneuzen en leuterend de klepel van de klok te scheiden. Hadden wij daarom schapen geschapen om daarna gapend te verlangen naar onderbewuste niemandslanden? Ik weet immers nog hoe de vlinders fladderden rond de haringkar in good old Amstelveen, langs de kaduke droomhotels. Weer of geen weer, de film moest doorgaan en de rente stijgen. Of namen de kleinen de groten in de maling?

Ik DACHT het toch NIET!

Inspiratieloos? Verzin desnoods een nieuwe letter!

Sja, wie heeft er nou niet een writers-block? Ik in ieder geval niet, maar goed, even algemeen: inspiratieloosheid betekend niet dat je niets kan doen. Wel ja joh, ga je tijd maar zitten te verdoen met niets doen en languit liggen om kostbare tijd weg te gooien alsof het niets kost... bah! Tijd kost geld!! Tijd is eindeloos!! Al zijn er ook eindeloos veel deadlines! Kun je nagaan wat je dan allemaal kwijt bent aan die luiheid, ach, soms is het ook prettiger om die troep eens met rust te laten. Maarja, als je dan wat wil doen en je doet verder toch niets, kun je toch beter die writers-block neerslaan, platstampen, neertrappen, uit het raam smijten nadat je 't eerst er tegenaan gegooid hebt, en later neerschieten. Vraag mij niet hoe, maar zoek het zelf maar uit hoe. Elastiekjes ofzo... en, oja, een waarschuwing achteraf: Weest wel dat JIJ de writers-block hebt, en deze ook IN JOU zit, dus wees nou niet zo suïcidaal man!! SUKKEL!! Maar ach, het irritante hieraan is misschien wel dat deze waarschuwing te laat kwam... maar goed. I.p.v. deze manier van het slopen van de writers-block, inclusief jezelf, kun je natuurlijk ook iets anders doen, bijvoorbeeld een nieuwe letter, of een nieuw cijfer verzinnen! Dat is een goede oplossing, want tja, het alfabet en het woordenboek zijn nog làààààng niet compleet, weest wel! Verzin iets nieuws, stuur het op, eet koekjes van de zenuwen, ga boksen met een aap en ga slapen in een vuilnisbak, totdat je een fatsoenlijk bericht terug hebt gehad van de persoon des genes (de gene...duh...) waarop staat dat deze wel of niet is toegevoegd. Alhoewel, is het antwoord nee, dan kan je deze altijd nog pleuren op Wikipedia in zeer saaie doch serieuze stijl waar zelfs een kleuter de ballen van snapt, of op de Oncyclopedia in humoristische doch onzinnige stijl waar zelfs een persoon zonder humor de humor in ziet...of niet. Er moet toch iemand om lachen, niet? Nou, een aantal voorbeeldjes van nieuwe letters en cijfers, om toe te voegen:
Elvendertig
Zippie
-1 (nieuw?)
Twaalvendertig
Heel veel
Oneindig
Elvenveertig
etc.
Lintwormdieet
Valentijnsspam
Bekerstapelingsschandaal
Meningsfeit
etc.

zaterdag 17 oktober 2009

Vierde Rapport uit Londen

En morgen als de postbode je huis weer heeft gevonden... dan stort ik je hart vol... met gezeik uit Londen, al voor de vierde keer!

Officieel Rapport vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen

Door de Oncyclopediaanse Ambassadeur te Londen, Lawrence K. Boathouser

Het voor u liggende rapport brengt deze week verrassend nieuws, zo hoopt ondergetekende.

Vorig maal had de minister beloofd tegen het einde van de week het artikel over Bretagne te verschepen en te beginnen aan een artikel over eigen doelpunten, naar Pools schema.

Door een samenloop van omstandigheden is het alles anders verlopen.
Er moet nog bevestiging worden verkregen inzake de Engelse interesse in het verslag over Bretagne. Morgen zal in ieder geval het textueel gedeelte worden afgerond en als het groene licht is verkregen zullen ook de visuele bijdrages worden geleverd.
Het artikel over eigen doelpunten is nog niet begonnen, daar een poging daartoe mislukte toen één van de ambtenaren bij huize over een communicatielijn struikelden. Waarschijnlijk wordt hieraan maandag begonnen, maar - volledig tegen de stijl in - doen wij hierover deze keer geen toezeggingen.
Wel heeft de Italiaanse Ambassadeur Germania inmiddels een Engelse vertaling gestuurd van het eerste deel van het artikel over Galileo Galilei en direct is de vertaling gestart. Dit eerste deel is hopelijk volgende week af. Rond deze tijd - denken wij - zal dhr. Germania het tweede deel toezenden.

En opnieuw gloort er hoop door onze kantoorramen.
Zoals gezegd wordt de komende week gewijd aan Galilei en Eigen Doelpunt.
Het netwerken zal hierdoor waarschijnlijk ter zijde worden geschoven. Binnenkort wil de minister echter Embassy Lane en Downing Street afstruinen om vertegenwoordigers te gaan vragen naar goede sjabloneringsideeën.
Ook is het ministerie en campagne om het pas binnengehaalde werk Sherlock Holmes uit te lichten. Het is ons er veel aan gelegen dit te doen.
Het zou een duidelijk signaal afgeven dat de vertaalde werken van absolute topkwaliteit zijn, ofwel dat zowel het anderstalige originele concept als de definitieve vertaalde interpretatie goed genoeg zijn voor de top.

Met de herfstvakantie voor de boeg krijgen veel ambtenaren vrij van hun andere werkzaamheden ter plaatse en er zal de volle zeven dagen gewerkt worden aan het project. Veel zal dus gedaan worden.

Wij hopen het weekeinde na de herfstvakantie opnieuw rapport uit te kunnen brengen.

Vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen,
Namens het Oncyclopediaanse Ministerie van Buitentaalse Zaken,

Lawrence K. Boathouser

donderdag 15 oktober 2009

Derde Rapport uit Londen

Deze keer iets later en iets soberder. 't Is het derde rapport.

Officieel Rapport vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen

Door de Oncyclopediaanse Vertegenwoordiger te Londen, Lawrence K. Boathouser

In contrast met het vorige rapport is dit rapport een aantal dagen over datum en niet half zo optimistisch.
De afgelopen dagen waren druk voor ondergetekende. Hij bezocht met andere vertegenwoordigers een Mahler 3-concert in Cornwall en bezocht de voorbereiding van een Nederlandstalige musical in Manchester.

Ondanks alles heeft minister Boathouser niet stilgezeten. Wat hij als minimum activiteit had ingesteld is gebeurd, zelfs iets meer. Bovendien heeft hij zich ambitieuze doelen gesteld.

Allereerst komt er gedurende deze week een rits artikelen op de Oncyclopedia Neerlandica, letterlijk, want de serie heet de RITS.

Daarnaast wordt deze week dan werkelijk het artikel over Bretagne verscheept en het artikel over eigen doelpunten begonnen. Contact maken met de Israëlische Ambassadeur zal waarschijnlijk niet lukken. Maar vreest niet: ook andere oncyclopedieën herbergen prachtige stukken. Wellicht dat het Franse kleuterboekje over Mr. Zuipschuit binnenkort wordt binnengehaald, dat oorspronkelijk van de DÉsencyclopédie en nu ook van de Uncyclopedia is.

Wij hopen u deze week opnieuw op de hoogte te kunnen brengen.

Vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen,
Namens het Oncyclopediaanse Ministerie van Buitentaalse Zaken,

Lawrence K. Boathouser

vrijdag 9 oktober 2009

Tweede Rapport uit Londen

Eerder dan verwacht kan ik een tweede rapport uit Londen opstellen!

Officieel Rapport vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen

Door de Oncyclopediaanse Ambassadeur te Londen, Lawrence K. Boathouser

Al drie dagen eerder dan gepland kan ik namens het Ministerie heuglijke berichten brengen. De afgelopen vier dagen is namelijk vitale vooruitgang geboekt in het project.

Allereerst liep de termijn als Nederlands vertegenwoordiger van ondergetekende af, waardoor hij officieel benoemd kon worden tot de Vertegenwoordiger van Oncyclopolis. De taak in Nederland werd overgenomen door M. Verhagen, al zal deze zelf waarschijnlijk ook snel stoppen, het zij door het tot Europees Grootheerser benoemen van J. P. Balkenende of door het afscheiden van Hertogdom Limburg.

Daarnaast werd er grote vaart gemaakt bij het daadwerkelijke vertalen.
Na lang werk is het artikel over rechercheur Sherlock Holmes voltooid. Aanstaande maandag draagt het Ministerie onmiddellijk voor ter uitlichting. Ook denken we dit weekend het artikel over Bretagne te kunnen verschepen.

Tenslotte is het beoogde netwerken goed geslaagd. De Italiaanse Ambassadeur is op dit moment bezig met een vertaling van hun artikel over astronoom Galilei.
De Poolse vertegenwoordigers hebben een schema gegeven met het concept van een artikel over eigen doelpunten en tenslotte kwam de Nederlander in ballingschap Ordillo met de onverwachtse suggestie voor een artikel over de GVB, het Amsterdams vervoersbedrijf.

Uiteraard, hoe meer werk men verzet, hoe meer er ook voor terugkomt.
Zo verstuurt minister Boathouser morgen zijn juryrapport over de deelnemers der Jaargetijdlijke Stedelijke Schrijverswedstrijd, maar dat even terzijde.
Hoge prioriteit wordt dit weekeinde uiteraard gegeven aan het artikel over Bretagne. Het afmaken van het hoofdstuk over de geschiedenis is een absoluut minimum, kan ik u verzekeren.
Ditzelfde weekeinde wordt het Nederlandse artikel over eigen doelpunten opgestart, aan de hand van het schema dat Polen heeft opgestuurd.

Inmiddels heeft het ministerie zijn oog laten vallen op Israël. De Hebreeuwse encyclopedia herbergt twee wellicht bruikbare artikels. Ook zal er gepoogd worden ideeën uit te wisselen met andere landen.

We hopen maandag opnieuw rapport uit te brengen.

Vanuit de Oncyclopediaanse Ambassade te Londen,
Namens het Oncyclopediaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Lawrence K. Boathouser

maandag 5 oktober 2009

Eerste Rapport uit Londen

Ik heb afgelopen vrijdag een mail ontvangen van een anonieme afzender die zei een ervaren Oncyclopedist en Meta-sceptisch te zijn. Hoewel ik uiteraard niet denk dat een echte gebruiker dat gestuurd heeft, bracht het me wel op het idee elke zoveel dagen een rapport uit te brengen, aangezien de Notendoppen al snel de GFT-bak waren ingeslingerd (terwijl ik al zo vaak had gezegd dat ze bij het restafval horen!) Enfin, alhier het Eerste Officiele Rapport der Buitenlandse Zaken, met gratis ambtenarentaal die niks extra kost, zelfs geen geld!

Officieel Rapport vanuit de Nederlandse Ambassade te Londen

Door de Nederlandse Vertegenwoordiger te Londen, Lawrence K. Boathouser

Na een stilligging van het werk de laatste dagen en de daarmee rijzende geruchten dat het samenwerkingsproject "dood" is, is het mij een behoefte u allen rapport uit te brengen.

Inderdaad is het niveau van activiteit iets lager dan in de eerste weken van het project.
Echter, dit had ik al voorzien, aangezien de eerste werkzaamheden veel tijd en energie in beslag namen.
Nogmaals, de geruchten over een stagnatie van het project zijn totaal uit de lucht gegrepen.

Ook is het totale quatsch dat de Nederlanders minder hard werken dan de andere landen. Gezien de vele communicatieuitval en werkzaamheden in Nederland valt mij mijns inziens niets te verwijten.
Enige tijd terug werd een artikel over Roemenië van onze Vlaamse collega Lambic opgenomen in de Uncyclopedia Britannica. Een Engels artikel over Sherlock Holmes wordt op dit moment vertaald en binnenkort kan waarschijnlijk ons artikel over Bretagne geëxporteerd worden.

Uiteraard, zoals elk politiek project in de kinderschoenen - kijk bijvoorbeeld naar de OV-chipkaart - zijn er ook hier nog een aantal oneffenheden opgedoken bij de evaluatie.

Het eerste punt is dat de medewerkers te weinig kennis hebben van de belangrijke Romaanse talen - Frans, Italiaans en Spaans. Ook de Noord-Germaanse - Noors en Zweeds - en West-Slavische - Pools en Tsjechisch - talen zijn wellicht de moeite waard om te leren.
Vanwege deze handicap is het belangrijk om te netwerken. Op dit moment is de vertegenwoordiger contacten aan het leggen met de Italiaanse ambassadeur M. F. H. Germania en hoopt zo een Engelse vertaling van het Italiaanse artikel over Galileo Galilei in handen te krijgen. Een eerdere toenadering naar de Hongaarse ambassadeur liep op de klippen toen de Hongaar Gizmoka naar een internetvertaling verwees, iets wat bij onze vlijtige vertegenwoordiger in het verkeerde keelgat schoot.

Het tweede punt is een gebrek aan mankracht aan onze zijde. Al eerder werd via een onofficieel kanaal geprobeerd medewerkers te werven. Opnieuw vragen wij Nederlanders (het liefst met kennis van andere talen) zich aan te melden bij Lawrence K. Boathouser of bij de Engelse ambassadeur, "El Sid" Wolf.

De komende dagen, zo is het plan van de vertegenwoordiger, wordt meer tijd gestoken in het netwerken met andere non-cyclopedieën. Ook wordt er haast gemaakt bij het binnenhalen van Sherlock Holmes.

We hopen volgende week opnieuw rapport uit te kunnen brengen.

Vanuit de Nederlandse Ambassade te Londen,
Namens het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Lawrence K. Boathouser

woensdag 23 september 2009

Een dag uit het leven van een vandalist

oke, de informaticadocent is even weg, dan kan ik lekker stout zijn en het internet opgaan.’ Al grinnikend open ik de Internet Explorer want ik weet niet beter. Zelfs niet op deze rare Apples van school, zo onhandig dit. Oke, Het is open. Eventjes denken hoor, ja ik ga stout zijn en die Oncyclopedia vandaliseren. Even denken..

“sergaant pepper is ene homo en dgneree is gek xD
wa een domme site is di zeg xD”

Ow Rick, wat ben je toch slecht’ denk ik bij mezelf terwijl ik snel het venster sluit omdat de docent terugkomt. Maar goed dat hij het niet merkte, anders had ik straf gekregen.
Laatste 10 minuten, jullie die klaar zijn met je werk mogen vrij internetten. Maar geen MSN of e-mail!’ aldus de docent. Ach, ik maak het thuis wel af. Zo moeilijk is het niet om in word te typen. Even snel kijken wat die gasten op die Oncyclopedia gedaan hebben.

“Dit IP-adres is van het Amsterdams Lyceum.”
Hoe weten zij dat?!
“Je bent verbannen voor 3 dagen wegens vandalisme, prettige schooldag verder.”

Ach, ze kunnen ook niet tegen een grapje.. Ik zal ze thuis wel laten zien. Ja, ik ga gewoon mijn hele klas op msn vragen berichten achter te laten!’ ja, dat was wat ik van plan was. Het probleem is echter dat ik niemand hun msn heb. Nou ja, dan maar zelf doen.
“sergaant pepper is ngo seeds een domme homo die niet op kan tegen mij xD
wa een stelletje sukkels hie zeg xD”
Ja, nu zullen ze wel bang worden daar’ ja dat wist ik wel zeker. Ik ging even op msn kijken of er vrienden online waren. Ja, maarliefst 3 zijn er. Zo, die heb ik gevraagd mee te doen al waren ze niet erg enthousiast. Even kijken of ze al door hebben hoe erg ik ze own..

“Beste 77.192.84.15, aka eenzame brugpieper,
Hierbij de mededeling dat je verbannen bent voor maar liefst 6 weken. Dat zijn 6 weken die je kan doorbrengen in solitaire eenzaamheid. Verder nog een klein advies: zinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt, komma, vraagteken of een uitroepteken. Blijkbaar heb je dit nooit geleerd op het HAL, je stelt mevrouw den Hollander in ieder geval sterk teleur.
Mvg, Sergeant Pepper”

Nou… dan ga ik maar lekker een spelletje spelen’ en zo besefte ik me dat ik niets anders ben dan de zoveelste eenzame jongen die niets beters te doen heb dan vandaliseren.

zaterdag 19 september 2009

Platligging van vandaag

Ik kreeg echter een geheel ander bericht binnen van mijn post-buismus nadat die mij op de een of andere manier doorverwees naar het Nederlandse Radio 1 journaal. Hieronder een klein verslagje met wat andere nieuwsonderwerpen die onder dit onderwerp vielen.

De schade van 11 september tijdens de ontvoering van alle gevens van 6 t/m 10 september slaat nog diep in. De servers in Canada hebben nog steeds kuren. Onze sledehonden aldaar die constant aangemoedigd werden met "Mush! Mush! Mush!" door de in eskimo kleding verklede spionnen zijn nog niet aangekomen daar, om verslag uit te brengen met hoe het echt gaande is. Mijn 7 contacten hebben wel binnengekregen dat ze haast hebben en nogal moeilijk doen om de boel te repareren, nadat een butler de cursus "Hoe: sloop je een computer?" iets te serieus had genomen en nu alles plat ligt bij het Oncy gebied. Zij kunnen nu alles wel gaan verwijderen door op delete te gaan drukken, maar dan is alles weer weg en dan worden wij er zo langzamerhand wel erg gek van.

Het schijnt dat de kleur van Ron Brandsteder die bloot werd gelegd met een overdosis met stress op het werk (dus niet de radioactieve straling vanuit Tsjernobyl) overduidelijk rood is en dat hij ook de gedachte: "OMG???"
had, net als de gehele Oncyclopedische bevolking. Men moet het nu doen met wat spruitjes in plaats van de gouden komkommers uit de komkommertijd met die verrukkelijke soesjes.

Ook hierbij waren Jan, Jannes en Jantje de pineut. We weten dus niet wat er allemaal aan het handje is daar, dus bijna iedereen is nu in paniek wanneer de Oncy dus terugkeert. De gehele harde kern van FC Wanhoop heeft nu een aantal potjes kwakzalf aangeschaft om elkaar ermee in te smeren, om zo nog grotere hooligans te worden dan dat ze eerst waren.

De inwoners van Oost Ralië, Micronesië, Hawaii en de Coke eilanden die beiden liggen in Oceanië waren ook in mineur en hebben allerlei dingen erbij gepakt en begonnen allemaal (beleefd) te schelden waar sommigen niet levend vanaf kwamen.
Zij zijn er tevens van overtuigd dat van alle problemen die er al zijn, dat er een heel lang artikel van gemaakt kan worden.

Dan nu een paar weetjes:

*De gemiddelde Wikipediaan denkt hierover: "Boeiend?!" omdat alles daar nog prima loopt.
*Het meest voorkomende antwoord op de vraag: "Wat is er aan de hand?" is "Weet ik veel?"
*Op MS Paint en een paar andere tekenprogramma's heeft schrijver dezes een aantal Indycars gemaakt waarvan 3 zijn verzonden.

Tijdens deze zoveelste serveruitval zit het merendeel van de Oncyclopedisten te hopen dat hun recent aangemaakte artikelen niet weg zullen zijn. Schrijver dezes hoopt dit ook, waarom zou 'ie niet?

Zo, uitdaging of niet: ik heb mijn bericht achtergelaten. Verder gaat alles nog zijn gangetje. Hubble vliegt nog rustig in het rond, foto's makende, de maan is door een meteoor getroffen, een buurman wordt weer gek van een schuur en hier staat een punt aan het einde van deze zin.

Oncyclopedia heeft een uitdaging

't Is weer zover, mensen. De Oncy kampt met technogologiseerdische problemen uitdagingen.

De watergeuzen van Den Briel hebben namelijk onze technogologiseerder gestolen toen ze merkten dat Willem van Oranje te lang een wiu bleef.

Ook de Zuid-Hollanders bemoeiden zich ermee, ze begonnen een stoorzender omdat de Oncy weigerde vanuit hun perspectief over de Hollandse Oorlogen te vertellen.

Er zijn echter al hulptroepen onderweg. Alsanië, Monaco, Tsjechië en Servië hebben al hun landmacht gestuurd.

Echter ook daar houdt het niet mee op. Duitsland werkt samen met Smiechtenstein de bovengenoemde landen tegen en schijnt zelfs oorlog te willen gaan voeren.

Voorlopig dus geen nieuwe parels en als het echt uit de hand loopt zullen we zelfs zien dat grote steden als Purmerend en Parijs zullen worden belegerd.

En voor je het weet eindigt deze mini-crash in een Groot-Europese oorlog en wordt het Engels door het Zweeds verstoten als de lingua franca. Misschien moeten we zelfs vluchten naar Bretagne!

Hmm... ik vraag me af of Roye met zijn 100+ artikelen op deze manier een bericht kan vullen...

Of had je daar een uitdaging mee?

dinsdag 15 september 2009

Een dag uit het leven van een admin

Een dag uit het leven van een admin.

Half 8, tijd om op te staan. Laat ik mezelf maar eerst eventjes opknappen.’ Een warme douche later, het kiezen wat ik aantrek (een grijs shirt van the Who, spijkerbroek en een colbert) en na het doen van mijn haar druk ik mijn laptop aan. Zo een 20 seconden later is alles klaar met laden en open in mijn trouwe vuurvos. Ik open BitTorrent en mijn map met opstart-bookmarks. Alle sites die ik controleer als ik mijn laptop aanzet, mijn rondje internet als het ware. Na het RTLnieuws, blogspot en wat verkeerde sites kom ik aan bij de Recente Wijzigingen van de Oncyclopedia.

‘Zucht, alweer een vandalist die een ban verdient.’ Moe als ik ben, verban ik deze vandalist voor een paar daagjes en klap ik mijn laptop dicht zodat mijn torrents lekker kunnen downloaden terwijl ik weg ben.

Half 5, eindelijk klaar met school’ zeg ik tegen mezelf als de laatste les van de dag over is. Lange dagen en veel huiswerk. Af en toe vraag ik me af hoe ik nog tijd voor mezelf overhoud. Aw, mijn torrents zijn bijna klaar allemaal. Ach ja, laat ik mijn rondje internet maar weer maken. Na een half uur aan nieuws, blogs en foute sites kom ik weer aan bij de eeuwige RW. ‘Ow fijn, er zijn weer wat 12 jarigen langsgekomen met poep en pies humor. Ow wat is dit? Cyberpesten ook nog. Nou nou, wat een gedoe allemaal.’ Praten tegen jezelf, zou het ongezond zijn? Vast niet. Ik verban deze humorloze gasten en verwijder hun bijdragen. Ow, eventjes het gebruikersportaal bezoeken om te kijken of er nog iets is in het forum want de RW is mij te lang. Een stemming over of we wel of geen sokken mogen dragen tijdens het bezoeken van de Oncy. Weer een stemming over niets dus. Ik negeer het en sluit mijn vuurvos weer af. Tijd voor mijn overdosis aan huiswerk.

Gaaaaaaaaap…’ Ik heb geen eens meer genoeg fut om meer te zeggen. Veel huiswerk, gekookt en de dieren verzorgd. En dan al die gasten op MSN die me aanspreken. Ach ja, tijd voor mijn sociaal leven en mijn laatste rondje internet. Dit keer doe ik er langer over, al die afleiding van gasten die hun wiskunde niet snappen, iets willen melden of gewoon onzin uitkramen voor aandacht. ‘Ow ja, de RW.’ zo denk ik bij mezelf als een oncypersoon tegen me praat. Nog meer troep, rode uitroeptekens en weer iemand die smeekt om een ban. Ik vermorzel de laatste humorloze mafkees van de dag, verslind die laatste trol en verwijder nog wat troep. Mijn dag is weer compleet.

Ácoùr iloùm ditêad!

Ofwel:
Weer een bericht!

Ja, maar even een titel in het Bretons, om even een sneak peek in het artikel te geven. Toch best jammer dat er in de notendop evenveel aandacht aan wordt besteed als in Frankrijk. Het bestaat, we ontkennen het niet, maar voor de rest... ach, wat geeft het, 't is toch genoemd!

Dan zo'n beetje het onderwerp van dit bericht, het Ministerie van Buitentaalse Zaken, zoals ik het nieuwe idee van onze Britse collega Siddhartha Wolf heb gedoopt.
Het Ministerie van Buitentaalse Zaken, of the Foreign Office is voornamelijk een vertaalkantoor. Roemenië, een van Lambic's meesterwerken, is geëxporteerd naar de Uncyclopedia Brittanica, al lijkt het nog niet gebruikt te zijn. Sherlock Holmes is op dit moment in aanbouw.

We hebben echter last van een gebrek. Ik als middelbaar scholier spreek alleen Nederlands en Engels en kan communiceren in het Frans. Ik wil als Minister van Buitentaalse Zaken of liever Projectleider Uitwisselingsproject de taligen onder de Oncy Blog-lezers vragen zich aan te melden bij het project. Zo zou het geweldig zijn als iemand met een Joodse achtergrond Hebreeuwse artikelen kan vertalen, of als er iemand is die toevallig Fins een mooie taal vindt.

Kort om, meld jullie aan, taligen, en vertaal je rot!

O ja, het geeft niet als je alleen Engels of Duits spreekt, iedereen is welkom om te vertalen, te nomineren, te importeren en te promoten.

Nogmaals, vertaal je rot!

Of heb je daar een uitdaging mee?

maandag 14 september 2009

Notendop - Week 37

Een week is verstreken en in die week zijn er dingen gebeurd:
 • Er is een harde schijf gesneuveld bij de server van de almachtige machtige Carlb waardoor op diverse *ncyclopedia’s bewerkingen verloren zijn gegaan. Zo ook bij ons, maar we gaan net zo hard door.

 • De artikelen Paaseiland en Bretagne zijn uitgelicht geweest.

 • Rita Verdonk haar auto startte voor het eerst weer, maar zonder Rita.

 • DGNeree, onze trouwe krijger heeft aangegeven te gaan stoppen als admin en CartoonistHenning is genomineerd als admin. Als je het over snelle wisseling hebt…

 • Dit artikel werd geschreven en bestaat uit een boel standaard HTL wat best vermoeiend is om middernacht.

 • Ergens op de wereld sterft er nu een kind door gebrek aan tijd.

 • Jawel, dat is deze week in een notendop. Was dit wat je verwacht had? Niet echt denk ik, volgens mij verwacht je namelijk nog een uitgebreide beschrijving van de twee uitgelichte lemma’s. Nou bij deze dan:

  Paaseiland, een redelijk fictief eiland met de bekende Maoi. Nee ik heb het artikel niet gelezen door een gebrek aan tijd, sterker nog, waarom lees jij het niet voor me en laat je niet gewoon een reactie achter met wat je ervan vond? Goed idee he? Dat doen we dus ook voor Bretagne.

  Dan volgen nu nog wat kleine feitjes waar je vrij weinig aan hebt maar wat geeft het?
 • Aantal pagina’s: 1.555

 • Aantal bewerkingen: 123.555

 • Actieve gebruikers: 40

 • Totaal aantal weergegeven pagina’s: 4.467.903

 • Jawel, er zijn nu al zo een vier en een half miljoen identieke pagina’s vertoont. Dat is bijna genoeg voor een heleboel. Daar komen we er namelijk nog eentje tekort.

  Bij deze, peper uit.
  Verder mijn excuus dat het zo beknopt is allemaal, tijdsgebrek verpest een boel plannen.

  donderdag 10 september 2009

  De strijd is gestreden

  Nieuwe richting van de blog

  Hallo lezers, volgers, en verdwaalden. Bij deze een mededeling die van groots belang is:
  De Oncyblog gaat daadwerkelijk gebruikt worden!

  Jawel, het idee is er namelijk om naast het gebruikelijke onzin wekelijks eventjes de uitgelichte artikelen te bespreken. Heel leuk natuurlijk maar dat is nog niet alles. Verder zal er een overzicht komen met de huidige statistieken. Altijd leuk om te zien hoe de site groeit toch? Als laatste zal er natuurlijk ruimte zijn voor een technisch verhaaltje, verhalen van achter de schermen. Hoe is het nou om gebruiker te zijn? Hoe is het om de oude chagrijnige admin te zijn die dagelijks mensen verbant naar het eind der tijd? Dat soort dingen.

  Wanneer dit van start gaat en wanneer en wie het gaat posten weet ik nog niet. Waarschijnlijk in het weekend wanneer ieder van ons wat meer tijd heeft. Dus tot die tijd zeg ik het volgende: 2 stokken in je hand zijn beter dan 3 in de lucht, maar stokken breken niet als ze vallen dus vergeet de rest niet op te rapen.

  zondag 16 augustus 2009

  Carl is een spook!!!

  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
  Zeg dat het niet waar is! Ik heb op google een tekst gevonden waaruit blijkt dat Carl, de severbeheerder, dood is! Hier de tekst:

  An addition to the above transcriptions is Carl Austin Bennett, Son of Garfield
  and Mae. Born March 12,1938. Died January 21, 1942. This is my brother's grave.
  The stone was unreadable when Arlene did her work there a couple of years ago. A
  new stone has been made and will be taken down to the Cemetery soon. ~ zijn
  broer, Don Bennett

  Carl zou dus nu al bijna meer dan 67 jaar dood en 71 jaar oud zijn! Spoken bestaan dus wel...

  zaterdag 15 augustus 2009

  Je schrijfstijl

  Best belangrijk om te weten. Als je namelijk je eigen stijl niet kent, hoe kan je dan consistent schrijven?

  Bij sommige mensen is het overduidelijk.

  Neem Lambic. Waarschijnlijk onze belangrijkste collega, als het op artikelen aankomt. In bijna al zijn artikelen hebben een paragraaf met als titel "'t Misverstand". W. Druyff is een vaak terugkerend personage en (in een mildere vorm dan op OP's) zie je een geweldig verhaal, maar is het even puzzelen wat de boodschap is (of is dat het Vlaams?)

  Het is dus meteen duidelijk als je een Lambicerie leest. En hoewel mijn schrijfstijl minder... onderscheidelijk (Van Dale Alarm!) is, zijn er wel enkele eigenschappen.

  Zo parodieer ik meestal het onderwerp zelf en iets anders waarvan het hoofdonderwerp een eigenschap vertoont. Zo is Zweeds net als Engels een ratjetoe, Bretons net zo belangrijk als Latijn en Willem van Oranje was ook bekend als Che.
  Vraag mij om een taal te construeren en ik neem het heel serieus (Humor is een serieuze zaak.) Ik heb op een andere site eens 47 bladzijden teruggebladerd zodat ik geen quatsch zou praten.

  Reageert allen, Oncyclopedisten, en vertel jullie schrijfstijl. Als je er lang over moet nadenken, bewijst dit een goede vraag.

  Of had je daar een uitdaging mee?

  woensdag 12 augustus 2009

  Humor, een serieuze zaak


  Het begrip "humor" wordt overal en door ieder individu anders geïnterpreteerd. De een houdt van satire, de ander van galgenhumor. Er zijn er bijvoorbeeld die houden van Amerikaanse lachsoaps. Hoe iemand andermans humor interpreteert is ook zeer verschillend, dat heeft iedereen wel al eens gemerkt. Humor kan gebruikt worden om mensen aan het lachen te brengen, om argumenten vanuit een komische invalshoek te onderbouwen, om mensen te overtuigen en om -ietswat negatief- mensen ermee te tarten.

  Op Oncyclopedia is de humor erg gevarieerd. De humor kan opgezet worden door rekening te houden met actuele gebeurtenissen of kan een parodie zijn op andere websites (Wikipedia...) of bekende personen. De teksten daar kunnen kinderachtig, puberig of bloedserieus zijn, allemaal in hun eigen context (met een reden natuurlijk). Misschien zijn bloedserieuze teksten moeilijk te relateren met humor, maar het kán! Zie Oncyclopedia en klik maar op "willekeurige pagina".

  De site is een wiki (zoals Wikipedia), dat wil zeggen dat iedereen de site kan bewerken. Dat bewerken gebeurt met gezond verstand, goede opvoeding en goede humor. En men kan een stap verder doen door er zich helemaal gratis in te schrijven. Geen spam, geen pop ups, geen storende reclame langs de pagina's... Lacht uzelf krom en draagt misschien bij aan de site.

  Oncyclopedia mogelijk terug naar CarlB

  Of de oncy nu op "onze" server blijft, of zij nu terug gaat naar CarlB maakt mij helemaal niets uit. We weten allemaal dat zijn servers traag zijn, maar daar zeur ik niet over. Ik ben nu eenmaal iemand die geduld heeft met zekere snelheden op het wereld wijde web. Natuurlijk ben ik een uitzondering, ik denk niet dat iemand nóg meer geduld uitoefent dan ik. Voor de andere is het dan weer een heus probleem.

  Snelheid, tot daar toe. Maar ik vind dat de hoogste prioriteit voor de oncy een plek is. Als de oncy geen plek heeft, dan komen we al helemaal nergens. CarlB (weder)ontvangt onze wiki van harte en we kunnen het maar op prijs stellen dat de oncy daar tenminste een plek zal hebben.

  Uiteraard zou het reuze zijn als we een goed draaiende server hebben, maar volgens mij heeft de oncy niet veel ander keus dan CarlB ;-)

  zaterdag 25 juli 2009

  Afbeeldingen weg?

  Ik zeg altijd:
  "Er zijn geen problemen, alleen maar
  uitdagingen."

  Nou, dan lijkt de situatie rond de afbeeldingen me toch een flinke uitdaging.

  Sinds de Crash kunnen afbeeldingen niet in miniatuur getoond worden en toen ik probeerde mijn Alsanische Banier in volledige resolutie te bekijken, zei het programma de afbeelding niet gevonden te hebben. Is die dan weg?
  Op zich is dat plaatje makkelijk te vervangen en dan maak ik er gelijk een png van. Maar er zijn vast plaatjes die moeilijker te vinden zijn.
  Enfin, dan ben ik toch genoodzaakt de vakkundige servermensen te vertrouwen.

  Voor mij persoonlijk is dan trouwens weer een uitdaging nieuwe dingen te zoeken die zullen bijdragen aan de Oncy.
  Tot mijn grote spijt is het idee van de afbeeldingenuitlichting overboord gegooid.
  Dit, plus de rust die ik heb nu anons niet meer bewerken, heeft me meer tijd gegeven voor het Onwoordenboek en - niet onbelangrijk - artikels.
  Duitsland was mijn laatste artikel en sindsdien is geen artikel meer (af)gemaakt.
  Het wordt dus hoog tijd dat ik ga werken aan:
  1. Bretagne, de regio op het Britse eiland waar niemand ene donder om geeft.
  2. Mijn Baantjer Manuscript, waar ik mijn favoriete serie eens goed op de hak neem.
  3. Mario Party, wat überhaupt een beetje lijstjeshumor wordt en behoorlijk in- (maar zeker beter dan Super Smash Bros.!)
  4. Dan had ik ook nog een voornemen iets te gaan doen omtrent het plaatje Mario massacre.jpg.

  En er waren nog wel een paar concepten.

  Enfin, er liggen nog wel een paar uitdagingen voor de boeg.

  Of had je daar een uitdaging mee?

  maandag 20 juli 2009

  Oncyclopedia is er weeeeeeeer!

  Beste mensen, de oncy is weer in lucht! De site kan u vinden op dezelfde url als de vorige keer, namelijk op http://oncyclopedia.net/wiki/Hoofdpagina Alles verloopt terug als vroeger en men doet zelfs bijna alsof de fall out er helemaal niet geweest is.

  Ondertussen is de Zomerpieper (jaarijkse zomerwedstrijd) geweest en Kazzy is de winnaar met zijn artikel Hikneus. Felicitaties aldaar op zijn overlegpagina.

  Vele gebruikers zijn met vakantie op dit moment, maar dat belet niet dat de oncy stil ligt. Ook ik houd vooral 's nachts een oogje in het zeil en doe een spelligscontrole her en der. Onlangs heb ik samen Sgt Pepper het artikel Emo volledig herschreven, we hebben wat kenners nodig om het artikel te beoordelen */me gniffelt*.

  Gegroet!

  zaterdag 4 juli 2009

  Finally...

  Ja, het was een tijdje chaos rondom de server van de Oncy, ja, deze lag plat. Dus hadden we een aantal dagen geen Oncy waardoor we de verjaardag hadden gemist. Heel vervelend allemaal maar gelukkig is de Oncy er zo snel mogelijk weer want we hebben weer een nieuwe server! Vandaag of morgen gaat de Oncy weer online en kun je weer je dagelijkse portie humor tevoorschijn halen en je gram lol ophalen. Hou nog even vol en rustig aan want we zijn bijna klaar met stressen en schreeuwen om een nieuwe server en dat de Oncy eruit ligt. We komen dus weer bijna online.

  donderdag 28 mei 2009

  Oefff...

  Druk druk druk! Ik ga erg weinig de tijd hebben de volgende maand om iets op de oncy te doen, ik heb namelijk examens. Ik geef toe dat ik de laatste tijd hier ook niet veel gedaan heb, maar ik blijf dit blog volgen hoor ;)

  Er zijn de laatste maanden een hoop dingen gebeurd op de oncy die mij erg gelukkig gemaakt hebben, maar anderzijds ook betreurd hebben. Zo is Vsotvep, een waardige oncyclopedist, weggegaan. Uiteraard blijven we hem volledig steunen verder en is hij altijd welkom terug op de site, zelfs als hij slechts een kijkje neemt. Daarnaast vind ik het hartstikke fijn dat ook de andere actieve oncyclopedisten de sfeer er goed inhouden en erg goed overeen kunnen komen met elkaar. Zo goed zelfs dat msn de rol van irc (chatkanaal van de site) overneemt.


  Pieperwedstrijd

  Lars is de winnaar geworden met zijn lentepieper-artikel "Duitsland voor de Merkelrevolutie", ikzelf (Cartoonist) heb het zilver verworven voor mijn artikel "Leuven" en Roy heeft het brons te pakken gekregen met zijn artikel "Hubble". Lambic wou een "diskwalificatieprijs" in handen en heeft deze uiteindelijk gekregen.
  Naast de wedstrijd hebben Jonas, Lars, Roy, Woei het Onnieuws, Onzinnen, Onboeken -en het Onwoordenboekproject een nieuw leven ingeblazen. Deze staatsgreep was vereist aangezien de vorige projectleiders er niet meer zo actief mee bezig waren.


  Independence Day

  En... de feestelijkheden ter ere van onze site zijn in aantocht!!! Op 1 juli wordt er uiteraard veel feest gevierd, jah duh! Ik hoop er nog wat van kunnen mee te genieten, want de volgende dag vertrek ik naar mijn dierbare Vikingland. Naast de festiviteiten gaan onder andere de bureaucraten er de macht grijpen en zal D. G. Neree zich ontlasten van zijn administratortaken. Hij geeft aan zich meer willen te werpen in het schrijven van lollige artikelen en wikipedia-vandalisatie. May the force be with you, The Generator!


  Irratiopedia - Artigpedia

  Voor Oncyclopedia zie ik de toekomst rooskleurig, er zijn zoveel leuke mensen (bijgekomen) en ze houden er de boel goed draaiende.
  Daarnaast heb ik de laatste maanden ook hard gewerkt aan Artigpedia (de Noorse versie van Irratiopedia), niet alleen om de site wat te soigneren, maar ook om deze wat aantrekkelijker te maken, opdat de kans op nieuwkomers zou verhoogd worden. Blijkbaar met wat succes, want de ledenlijst telt al meer gebruikers dan de ledenlijst op de Irratiopedia (dat wil niet zeggen dat ze allemaal even actief zijn :P).
  Ik heb gelukkig maar één anonieme gebruiker moeten blokkeren wegens cyberpesten (wordt ook niet daar getollereerd!) en voor het moment is alles nog rustig. Ik exporteer grappige stubbs en oneliners van Ikkepedia (Noorse versie van de oncy) naar Artigpedia, waar ze een leuke plaats krijgen. Ja inderdaad, in oneliners, stubbs, en andere korte (op eerste zicht waardeloze) pagina's kunnen best humor bevatten, eigenlijk hoeft het zelfs niet humoristisch te zijn. En artikel in het Artig-/Irratio-/Illogicopedia-concept mag gewoon op niets trekken, mag de werkelijke inhoud van een tekst gewoon ontbreken of het moet ook niet samenhangend zijn. Dat op zich is ook een humor apart, al is deze niet erg te vinden voor vele personen. Nou ja, ieder zijn smaak natuurlijk.

  Ik wens overigens iedereen veel succes voor de komende proefwerken en nog veel plezier op Oncyclopedia (en Irratiopedia)!!!

  vanwege de Cartoonist

  zaterdag 16 mei 2009

  Koekerdekoek!

  Alweer een bericht! hoe is het toch mogelijk? Een brokje tekst, hier op je beeldscherm! Hoe geweldig is dat toch? Een aantal lettertjes, groot en klein, allemaal in een nette rij om door JOU gelezen te worden...da's toch ongelooflijk? eN ALS JIJ DIT NIET LEEST, DAN DOEN ZE DIT WAARSCHIJNLIJK ALLEMAAL VOOR NIETS! eN VOLGENS MIJ SLAAT DE CAPSLOCK DUIVEL WEER TOE... nu niet meer, maar goed.... he verdraaid, ben mijn verhaal kwijt. Nou ja, SPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAMSPAM!

  vrijdag 8 mei 2009

  Yay!

  Alweer een nieuw brok tekst die ik aanmaak! Om jullie eens even te vermaken of helemaal kapot te laten vervelen...al raad ik die laatste af. Maar ja, het weekend is weer eens begonnen! Hierzo is het droog en schijnt de zon...en ik zit hier te schrijven om mijzelf ook weer tevreden te houden. Ach, het is weer vrijdag! Het weekend is bego... o wacht, dat zei ik daarvoor ook al...nou ja. Morgen is het zaterdag alweer! Het middelpunt van alle rust! Hoewel er altijd nog mensen zijn die moeten werken...dat hoort natuurlijk niet, maar als er niemand meer zou werken in het weekend zou de chaos toeslaan. Tja. Overmorgen is het alweer zondag! Of ook wel weer Moederdag! De dag waar....wacht eens...MOEDERDAG?! AAAAAAAAARGH!!! IK MOET VERDRAAID NOG IETS VERZINNEN DAARVOOR!! O jee, o jee... allez, dan maar een rijk gevuld ontbijt maken omdat de spaarpot alweer bijna leeg is door al die uitjes die eigenlijk geen reden hadden. Maar ach... De dag dáárop is het alweer maandag! De dag waar alle stress weer terugkomt, omdat landelijk de scholen ook weer beginnen, terwijl ik nu verblind word door een zonnestraal die op mijn kamertje gericht is...mijn ogen! Toch kan ik zo wel héél erg lang doorgaan met praten over dagen en wat er allemaal gaat gebeuren, maar onthoud: ik doe dit voor mijn en jullie plezier! Eens verveeld, altijd verveeld zeg ik maar en het is een strijd tegen dat ongelooflijk vervelende iets wat je nooit meer kwijt raakt... maar ach. Wat geeft het ook allemaal? Ik zit hier toch alleen in dat kamertje en met een paar contact in plaats van dat ik buiten met een aantal anderen zit te praten of wat dan ook? Maar ja, de zon schijnt dat eigenlijk helemaal niet zo interessant is en ik hoor een harde wind en zie een beetje donkere lucht aankomen waardoor nog een paar humeuren van naar beneden zullen gaan. Maar ach, sommigen worden er ook weer blij van...maar dat moeten zij weten. Ik schrijf dit voor de lol, maar dat wist je al, hoewel het laatste stukje nou niet echt een brokje tekst was van 'nou, wat leuk zeg'. Nee. Dus daarom raad ik je aan om nog wat andere brokken teksten alhier te lezen, naar de Oncyclopedia te gaan of om weer van voren af aan te beginnen. Ach, het is ook zo onvoorspelbaar.

  zaterdag 2 mei 2009

  Vrvlng

  Ht spjt m m t mtn zggn, mr mjn klnkrs zjn zjst kpt ggn. k wt nt f jll ls lzr r lst vn zlln hbbn. k dnk zlf vn nt, mr msschn k wr wl mdt j n d tkst mt gn ontcjfrn n dt kst wr mt n krcht. Sms kn r n klnkrtj wrkn, mr d kns s kln. Mn wl lvr l zjn dnk k wt wr tt vrvlng kn ljdn.. Vrvlng s ddljk. Vrvlng kn ldn tt n s vrlp vn d dg n ht zl j vr ltjd bljvn vlgn. N h; k r k n ;tj lst vn...w, wcht, d ; s n kpt. Dn mr vn d ';' g;rkn, k? k. Wr ws k... j, vrvlng. Ht ;ljft j ltjd chtrvlgn. ls j nmljk vrvld ;nt, ;n j vrdmd m vr wg vrvld t knnn wrdn. Vrvln[ s n r[ ts...N z[, n s d [ k l kpt! Dn vrlp[ d '[' [;rkn. Nj, vrvln[ ntstt ; mmntn dt r [wnw[ nks t dn s, ht wr wrm s, ht wr kd s, n nm mr p. Dz tks= s wl lk m = vr=ln...wl vrd... d = s=k! D = km= =r vrvn[n[. Dr dz =ks= = lzn, kn j d vrvln[ =w= =r[drn[n. Nj, m j d m= = ;sprn, s=p k r vrlpg mr wr ns m, m ng mr n;[rjp;r dn[n = v\kmn. K=z! N s d \ zlfs stk [[n! Dn m\ w\ ns d '\' [;\kn. M\ w= [g= h= [nljk v\ n[? D= ;rch= s =ch l f[lpn. Ds...== zv\.

  zondag 26 april 2009

  De lentepieper is in aantocht!

  Jaja, het is weer zover! Wat ooit de allereerste en succesvolste wedstrijd op de Oncyclopedia was, wordt nu voor de derde keer gehouden: de Pieper!

  Een strijd, maar dit keer met wat andere regels dan normaal...voorheen moest de Oncyclopedist een geweldig artikel schrijven, maar nu is de opdracht om een bestaand Wikipedia artikel te verkrachten, aan te randen, vandaliseren, mystificeren, aan gort te hakken, anderszins oneerbiedig behandelen, totdat het artikel de zuivere, hilarische en onnavolgbare Oncyclopedische waarheid weergeeft! Oncyclopedische waarde spreekt voor zich.
  De wedstrijd is nu al begonnen en loopt af op 7 mei 2009 om 23:59.

  Hier staat de poort tot succes waar de Oncyclopedist roem zal krijgen! Maar er moet uiteraard wel voor gestreden worden, want die felbegeerde Pieper komt niet zomaar naar je toe!http://oncyclopedia.net/wiki/Oncyclopedia:Forum:LENTEPIEPER_2009

  Weescht dapper en neemt den handschoen op!

  woensdag 22 april 2009

  Oncy-sur-École

  Het leven op school bij mij is een beetje zoals op de oncy. Er wordt ook een hoop gelachen tijdens de lessen, aangezien bijna geen enkele leraar (of deze het al dan niet beseft) normaal doet. Waarom ook normaal? Het zou maar erg zijn met doodsaaie leerkrachten waaraan je eigenlijk niets hebt. Er wordt vaak geparodieerd, er worden leraren in het belachelijke getrokken, er wordt komisch gedaan rond een serieus thema... noem maar op. Het doet me dan ook goed om telkens weer die vrolijke gezichten van mijn klasgenoten te zien als ze weer met iets moeten lachen. Iedere dag is weer wat anders... en ook wat de grappen en klassituaties betreffen. Zoals in het werk van de Oudgriekse geschiedschrijver Herodotos maakt Solon (een wijze) duidelijk dat iedere dag van het mensenleven wisselvallig is. Wat heb je nou van het leven als iedere dag steeds dezelfde is?

  Bij mij in de klas wordt er dus veel gelachen, door een mix van alle soorten humor. Zowel met leraren als met leerlingen, hoewel de grens van het uitlachen niet bereikt wordt. Iedereen lacht met iedereen. Ikzelf vind het maar vrij flauw als je niet met jezelf kan lachen. Lachende gezichten creëren immers een goede klassfeer. Leerlingen proberen de dag van vandaag met humor belangrijkheid te ververven en dat merk ik ook. Nou, ik heb daar niets op tegen. Ik meen dat iedereen wel eens een kans mag krijgen om eventjes in de belangstelling te komen, zolang het maar niet altijd dezelfde personen zijn. Maar niet alle humor in de klas vind ik altijd even leuk. Gelukkig is de ingesteldheid van de klas niet zo dat men de personen, die bepaalde humor in de klas niet leuk vinden, niet uitgesloten worden. Ik beschrijf het a.h.v. een zeer ruim voorbeeld.

  Vanzelfsprekend is dat je niet met alles kan lachen, want dat is ook niet goed. Er is momenteel zoveel meeloperij dat het een plaag is: mensen hebben maar al te vaak de neiging om met de grote hoop mee te gaan als een kip zonder kop om toch maar het gevoel te krijgen dat ze "erbijhoren" en meer aandacht zouden krijgen van eensgezinden of van één centrale figuur die op sociaal vlak "de touwtjes in handen heeft". Toch heerst er iets wringends in zulke mensen, aangezien ze vaak te maken hebben met voorstellen van anderen - waarin ze uiteraard in mee moeten akkoord gaan om niet uitgesloten te worden - die hun niet aanstaan. Ook met humor is dat zo: men kan geen mensen dwingen om bepaalde humor grappig te vinden. Ikzelf ben van mening dat Oncyclopedia een heel grappige site is, maar vind ook niet alles wat er geschreven wordt grappig. Alles is relatief, moet je weten, en ieder zijn of haar mening telt mee. Maar ik haal dit toch even aan omdat ik merk dat meeloperij in scholen (en let op, ook op werk!) een veelvoorkomend fenomeen is. Al te vaak leidt dit soort situaties tot pesterijen en vijandschap; het is iets waaraan onze maatschappij spijtig genoeg niet veel doet, uit vrees om zelf in deze situaties vermengd te geraken. Sociaal gezien mag het niet en het is iets wat iedereen ter wereld kan missen.

  Ach ja... karakters verschillen en humor ook. Maar goed dat er verschillende soorten humor zijn, waar iedereen zich in kan vinden. Wat zou het zijn wanneer iedereen met hetzelfde lacht? Een huiveringwekkende gedachte, niet?

  Nu heb ik dorst gekregen door al mijn gezwam hier, en ik haal iets om te drinken. Kan er iemand voor een koekje zorgen op mijn overleg? Danku!

  dinsdag 21 april 2009

  Vroeger, ooit, nooit.

  De geschiedenis.
  Tja.
  Geschiedenis.
  Wat is het eigenlijk?
  Geschiedenis?
  Een ontzettend goed verzonnen iets waardoor wij nog steeds geboeid een boek zitten te lezen en eindeloos naar die saaie leraar zitten te kijken?
  Wat is geschiedenis.
  Het water ging er zelfs voor opzij.
  Voor Mozes, die in zijn Eendje de berg op ging.
  En natuurlijk ook weer af
  Niet de plomp in, maar erdoor.
  En hij hield de vijand tegen.
  Moet het Nederlandse kabinet dit ook doen?
  Sommigen gaan links, daar is Amerika met zijn vrienden.
  Anderen gaar rechts, daar is China met zijn partners.
  Maar...
  Niemand kijkt naar Mozes.
  Die recht door zee ging, recht vooruit.
  En ook Judas die zijn meester verraadde
  Wat de geheime dienst ook nog wel eens af en toe doet
  Dit rijmt niet. Geen zorgen!
  Maar dat is allemaal geschiedenis.
  Soms staat er in de geschiedenis tekst waarvan je zou zeggen dat het volkomen onzin is.
  Zoals: iemand ging dood (Jezus) en hij stond weer op nadat hij een hele zware steen eventjes wegtilde.
  Eigenlijk best logisch, de doktoren (die nog leven) pakken even een takelwagen, tillen de steen weg en gebruiken de defibrillator.
  Maar als je het in een opzicht van toen bekijkt, lijkt het gewoon onzin.
  Toen waren ze nog niet eens zo ver om erachter te komen wat 'defibrilleren' überhaupt is.
  Maar ze konden het ook wel weten
  Niemand interesseerde het wat de slimmeriken zeiden en wisten, zo stierf misschien wel de 'Intelligente Homo' uit, omdat ze als 'stutjes' worden aangezien (in opzicht van nu en de tegenwoordige taal) of ook wel als de 'studiebollen'.
  Deze tekst schrijf ik niet voor niets.
  Om deze blog nog een beetje up-to-date te houden
  Om iets kwijt te kunnen
  En om de geschiedenis gewoon te vergeten.
  Dat was toen.
  De eerste letter van deze brok tekst die u nu zit te lezen is al toen.
  Toen ik deze brok tekst op de Oncyblog zette, was het al toen, toen ik het schreef.
  Geschiedenis was ooit.
  Misschien ook nooit.
  Misschien was het goed verzonnen door een willekeurige sprookjesschrijver
  Of door mij
  Of door niemand.
  Of was het echt gebeurd maar zijn de wonderen naar een andere planeet en is een willekeurige god meeverhuisd en zitten nu willekeurige mensen voor niets te bidden naar een willekeurige god.
  Maar 1 ding is duidelijk.
  Geschiedenis is niet nu, en nu is nooit en tegelijkertijd altijd.

  donderdag 16 april 2009

  Een boodschap van een persoon

  Dit is dus je de wereldberoemde oncyblog? Jawel, dit is het ja. De wereldberoemde Oncyblog. Wacht, dat was al beantwoord. Tegen wie heb ik dit eigenlijk? Waarom typ ik dit en waarom lees jij dit? Wat ben je voor een eng iemand. Nou laat me mezelf maar eens voorstellen eng iemand. Ik ben Sgt Pepper en ik heb een zwak voor enge personen. Verder ben ik een admin op de site waar deze blog blijkbaar over gaat, de schoolkrant. Erm, de Oncyclopedia Neerlandica bedoel ik.

  Oke waarom begin ik een nieuwe paragraaf in deze toch al verpeste inleiding op dit punt? Ik had net zo goed al meteen alles kunnen wissen en opnieuw kunnen beginnen. Soms volg ik mezelf echt voor geen meter. Gelukkig met mij velen anderen waaronder jij, eng persoon. Ik ben best wel blij eigenlijk dat het toch zover heeft kunnen komen. Ik kan me nog herinneren dat de Oncy maar 300 werken had en 4 gebruikers. Toen kwamen mijn klas en wat anoniempjes en PANG de hond ging dood en er waren spontaan 500 werken. Meerderen kwamen erbij en nu zijn we over de 1300 heen. Burrito's vinden het leuk om mij te volgen naar huis en me te vermoorden. Ooit kan ik ze niet tegenhouden. Waarom eigenlijk? Ik haat burrito's! Ik zal ze nooit eten nog verbannen. Kunnen ze niet achter vandalisten aangaan, stomme dingen.

  En alweer een nieuwe paragraaf. Waarom kap ik niet gewoon? Wat een onzin om nog door te typen terwijl er niets meer is om te zeggen. Dus bij deze, bezoek de site of de burrito's komen me halen!

  Door Sgt. Pepper die een late aprilgrap wou uithalen :P

  maandag 13 april 2009

  Jazeker... nee... natuuuuuurlijk!

  Wat zal ik zggn, ik... snik..... gn woordn mr. Nu is ook mijn -tots nog kapot. Waarom ik? wij? Hij? Zij? Voor d gein!!! Voor d gin ja, stlltje randfigurn. Ik hou r m op, dit is gn don zo, mt en kapott -tots. Wil ik eindlk its voor ht Oncyblog schrijvn, n dan krijg ik dit wr. Nou, misschin tot latr.

  zaterdag 11 april 2009

  De waarheid ontdekt de waarheid!

  Tja, degene die nu achter het beeldscherm of wat dan ook zit of staat, leest dit nu. Of niet. Is dat de waarheid? Zou kunnen. Deze blog gaat volledig over de Oncyclopedia en wat daar allemaal te doen en te zien is. Is dat de waarheid? Kan. Maar misschien ook niet. Om achter de echte waarheid te komen, moeten we even vooruit denken.

  Stel je eens voor:

  Je leest een willekeurige krant zoals de Telegraaf, de Volkskrant, de Trouw, de Morgen of het Algemeen Dagblad. Je leest dan tussen het hoofdpagina nieuws met grote koeienletters: "HOE KON DIT GEBEUREN?" over een verloren voetbalwedstrijd van het nationaal elftal op een willekeurig toernooi zoals het WK. Ik noem maar geen namen, omdat dat héél misschien wat angstige of boze gedachten opwekt. Of ook weer niet. Tussen de 'schokkende' tekst door staan er standaard wat advertenties die de hele krant onderspammen. Zoals: ''Nu te koop! Een worst! 5 euro per kilo!'' ofzo. Sommigen zijn interessant, de anderen niet. Maar ergens in een hoekje staat een vetgedrukte tekst verscholen die zo ontzettend opvalt dat de lezer daar direct naar kijkt. Er staat: ''DE WAARHEID ONTDEKT DE WAARHEID". Tja, je zou kunnen denken dat deze tekst gewoon verzonnen is door een belachelijk iemand die zelf niet eens weet wat de waarheid is. Dat is ook best logisch. Waarom? Omdat de titel gewoonweg...ja...nergens op slaat op het eerste gezicht, maar uiteindelijk als je het helemaal doorleest kom je tot een gedachte: ''Eigenlijk heeft die persoon gelijk!''. Dat is nou de reden waarom ik dit schrijf. De waarheid. Wat is dat nou? Aan de titel van deze brok tekst en de vetgedrukte titel kun je al lezen dat de waarheid de waarheid heeft ontdekt. Maar nu de vraag: wat ís dan de waarheid? Wat de titel dus eigenlijk zou kunnen bedoelen is: de waarheid wist zelf niet wat de waarheid is. Maar nu heeft de waarheid de waarheid ontdekt. Maar de waarheid die ontdekt is door de waarheid heeft ook geen idee wat de waarheid is! Eigenlijk, is de waarheid één grote leugen. Zo ook in een andere krant van een dag daarop: ''DE LEUGEN ONTDEKT DE LEUGEN". Een vervolg van de vorige titel. Nu heeft echter de leugen de leugen ontdekt. Is dat een leugen? Nee! DAT is de waarheid! De waarheid is een leugen omdat de leugen zelf niet wist wat nou precies een leugen was! Maar nadat de leugen de leugen heeft ontdekt, wist nog steeds niemand wat een leugen of de waarheid was. Je zou kunnen zeggen dat de waarheid iets is, wat echt zo is, zoals 1+1=2. Maar dat kan ook weer zo veranderd worden, als men dat wilt. Dus i.p.v. 1+1=2, wordt 1+1=3! Nog een voorbeeld: Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Maar het kan net zo goed ook Den Haag worden als de regering dat wilt. Als ik zou zeggen dat dit allemaal waar is, zou dat een leugen zijn. Iets wat totaal niet zo is. Maar het kan ook niet gebeuren! De waarheid blijft samen met de leugen dus iets onbekends. Steeds als de waarheid die ontdekt is door de waarheid die daarvoor ook al is ontdekt door de waarheid de waarheid ontdekt, zal de waarheid die ontdekt is, nooit kunnen zeggen wat de waarheid is omdat de waarheid gewoon niet weet wat de waarheid is! Dit zelfde geldt ook voor de leugen. Daar gaan we dus niet moeilijk over doen. Als we de waarheid en de leugen ergens moeten bijzetten, dan moeten we het bij de IKNGDIHNB (Ik Kan Niet Geloven Dat Ik Het Niet Ben) zetten. De uitleg over IKNGDIHNB is hierboven al gegeven. Iemand die IKNGDIHNB heeft, weet niet wie hij/zij is. Als de dokter zegt dat die persoon genezen is, denkt de persoon dat hij/zij genezen is. Zij weten echter nog niet dat dit niet zo is. Daar komt de persoon pas na ongeveer 10 jaar achter, gaat hij/zij weer naar de dokter, dokter zegt dat de persoon weer genezen is, terwijl hij/zij het nog steeds heeft, maar het gewoon niet weet. Zo zit IKNGDIHNB in elkaar, en zo ook bij de waarheid en de leugen.

  Deze tekst is volkomen onzin slaat nergens op, en hier draait de Oncyclopedia zo een beetje nou om. Onzin. Dingen die gewoon niet kloppen tegenover hoe het in het echt is. Pure nonsens, maar toch in een serieuze taal geschreven. Lang, met misschien een paar spelfoutjes (die er gewoon nooit tussen horen te zitten) en uitgebreid. Datgene wat u/je nu gelezen heeft/hebt, is hoe ongelooflijk dan ook: ''De waarheid!'' :p

  vrijdag 10 april 2009

  Ach ja.

  Ik kijk naar het scherm.
  Het boeit me, maar ik weet niet goed waarom.
  Ik voel de aftandse structuur van mijn bureaustoel en de afgesleten gladheid van mijn toetsenbord niet meer.
  Ik weet het niet meer.
  Mijn toch al vrij uitgeputte hersencellen proberen nog één detail te achterhalen.
  Waar ben ik?

  Op de Oncyclopedia, ja.
  De Oncyclopedia.
  De Oncy.
  Míjn oncy.
  Het woord echoën voelt vertrouwd- alsof ik thuiskom na een reis, maar niet meer weet waar ik ben geweest.
  Ja, daar ben ik.
  Ja, natuurlijk ben ik daar.

  Gelukkig.

  Toch?
  Men zegt dat verslavingen niet goed voor je zijn.
  Maar wat weet men over dit fenomeen, wat kan men hierover zeggen?

  Men is toch niet goed wijs.
  Men laat het leven hier toch maar allemaal in de champignonsoep lopen.
  Men moet maar eens een kijkje gaan nemen op deze plek.
  Men zal het begrijpen.
  Men zal míj begrijpen.

  Het werkt,
  Voor mij werkt dit systeem.
  Deze levende machine van mensen die elkaar aanvullen,
  en het gaat niet eens om de humor.
  Niet eens om de artikelen.

  De sfeer misschien?
  Ik weet het niet.
  Moet ik het weten?

  Nee.

  Dat moet ik niet.
  Ik moet niets.

  Alleen dit.
  Dit.

  De Oncyclopedia.

  donderdag 9 april 2009

  De Oncy heeft een blog

  Ja, de Oncyclopedia heeft een blog... tja, zomaar... vanuit het niets! Opeens een lichtflits uit de donkere hemel. Maar ach, wat geeft dat? De Oncy heeft een blog! Waar zou dat nou voor dienen? Om een beetje aandacht te vragen, bijvoorbeeld bij het welbekende ''Vis! Verse vis!'' of ''Lekkere stroopwafels te koop!''. Niet dat de Oncy te koop staat, tuurlijk niet, maar gewoon om een beetje reclame te maken, ja? Zo...waarom die auto daar staat? Nou, publiciteit...wie hem heeft gemaakt?...de schrijver van dit brok tekst...waarom er nummer 77½ op staat? Euh, beetje copyleft van de maker! Zijn geluksgetal is zeven (staat ook in zijn onbegrijpelijke gebruikers naam zeven keer op een rij), en de half... ja, ALT-7 maakt nou eenmaal ½! Genoeg over dat...dit soort auto's rijden in het echt ook (niet met dit kleurenschema) in Amerika, je weet wel, het land waar Sjors Dubbelvla Struik heersde en alles in de soep gooide (met balletjes). Maar ach, het is een In Die Kar. Amerikanen noemen het echter 'Indycar'. Ze kunnen ook volgens mij niet anders uitspreken...of wel? Nou, wat wel zo is, is dat ze allemaal een soort van splaakgeblek hebben. Niet dat ze de 'l' niet uit kunnen sple...euh, spreken, nee, maar dat ze sommige woorden zoals 'scheveningen' niet netjes Nederlands kunnen spreken. Genoeg over dat, ik dwaal al helemaal af van het hoofdonderwerp... Euh, waar waren we? (op het oncyblog!) Jaja, dat weet ik, euh...oja! De Oncyclopedia had dus een blog! Sinds gisteren online gegaan! Om zo meer mensen naar de Oncy toe te lokken waardoor de hele server wellicht overuren moet gaan draaien om het toekomstige bewerkersaantal nog bij te kunnen houden! De RW-stalkers onder ons kunnen dit wel merken...zoals plotselinge Wikipedia aanvallen waardoor de hele site uitvalt en niemand er meer op kan komen. Tijdens de site die uit de lucht is, zijn er hevige bloederige gevechten met het Oncyclopedialeger tegen het Wikipedialeger. De winnaar (hoe kan het ook anders?) Oncyclopedia, gooit dan de site weer online alsof er niks gebeurd was! Tja tja tja... we hebben een blog...nu hopen dat deze ook niet een slachtoffer wordt van het wikipedialeger...worden we toch niet. Geen zorgen. Maar ach, we hebben een blog. Dat wou ik nog even zeggen ter herrinnering.

  woensdag 8 april 2009

  Help! Wikipedia parodieert ons!!!

  Waarschijnlijk wil je wel weten wat Oncyclopedia is en wat we er allemaal doen. Wel, heel eenvoudig: Wikipedia, die jeweetwelsite waar jij zoveel opzoekwerk doet voor school parodieert al de hele tijd Oncyclopedia! Schokkend maar waar. Al die tijd zit jij opzoekwerk te doen...om wijzer te worden zeg jij? Juist om niets!!! Denk je nou echt dat wikipedia je iets bijbrengt? Neen. Het is trouwens niet jouw fout: de leraars weten ook niet beter. Mensen die onze site liefhebben kennen het fenomeen: je opent tijdens een uurtje informatica een tabblad met Oncyclopedia. Je wordt "betrapt" en... twee uur nablijven krijg je op jouw boterham. Onrechtvaardig niet? Het ondermijnen van een waarheidsgetrouwe site, een schande!

  Misschien zit u ook rustig aan uw bureau te relaxen nadat u een berg dossiers afgehandeld heeft? Natuurlijk kiest u dan voor een dosis Oncyclopedia om even tot adem te komen. Wie heeft daar nou iets op tegen? Maar ach, het mag niet baten: uw baas heeft natuurlijk een filter op het internetnetwerk geïnstalleerd en vanzelfsprekend staat Oncyclopedia op die zwarte lijst. Toch probeert u in het geniep met een verboden draadloos netwerk in de toiletten nog een glimp op te vangen van de site om uw geweten een voldoening te geven. Dit hoort toch allemaal niet? Oncyclopedia is geen taboe! Daarom is het niet zo moeilijk te begrijpen wanneer mensen helemaal tilt slaan en wikipedia beginnen te vandaliseren. De stakkers!

  Probeer onze krijgsmacht uit te breiden door zelf lid te worden! Het is nu en het kan nog altijd. Klik gewoon op deze rechtsreekse link om jouw account te maken (geen kosten) en draag bij tot de grootste Nederlandstalige informatieve site van de internetwereld. We kunnen al niet wachten op jouw bijdragen. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan!

  Oncyclopedia heeft een blog!

  Welkom op het blog van Oncyclopedia! Gebruikers kunnen stukjes plaatsen over Oncyclopedia, over zichzelf, of over hun ervaringen over Oncyclopedia. Er kunnen ook stukjes verschijnen over leuke nieuwtjes en weetjes. U kan (anoniem) reageren en wees alles behalve objectief. Maar uiteraard verwijzen we nog steeds naar onze enige echte site, Oncyclopedia! Leest wollig!