God houdt van dit weblog
Hij die Hemel en Aarde geschapen heeft, liet Zijn Alziend Oog op deze pagina vallen. En Hij zag dat het goed was, en zegende deze Site.

maandag 27 augustus 2012

Telegram van de politie Oncyclopolis


URGENT OFFICIEEL BERICHT
(want: typemachinelettertype)


27 augustus 2012 - De Nationale Politiekorpsenfederatie Oncyclopolis vraagt U aandacht voor het volgende.

Maandagochtend vanaf 6:30 jongstleden krijgen diverse politiekorpsen weer verscheidene berichten binnen omtrent overlast door Scholieren. Elk jaar heeft de politie zijn handen vol aan klachten en andere opmerkingen/berichten over Scholieren en gezien de omstandigheden gaat de politie ervan uit dat er sprake is van een terugkerende epidemie (verspreid over het hele jaar) die, gezien het aantal slachtoffers, een zeer groot gevaar vormt voor de samenleving.

Scholieren zijn zeer besmettelijke wezens en elk contact met deze plaag wordt ten sterkste afgeraden. Enkele feiten omtrent de ernstigheid van deze zaak en de bewustwording van het gevaar voor de samenleving:
  • Scholieren zijn verspreid over het hele land. Slechts op een paar afgezonderde gebieden zijn geen scholieren gespot;
  • Scholieren komen taxonomisch in de buurt van hersenloze zombies die als prooi het vergaren van kennis hebben;
  • Scholieren besmetten elk levend wezen dat zij tegenkomen op het moment wanneer deze te horen en te zien is. Voelen is uit ten boze en het proeven van Scholieren is dodelijk;
  • Scholieren kunnen ernstige gehoorschade opleveren en Scholieren hebben een enorme onverklaarbare drang tot Vernielingen en andere Delicten;
  • Scholieren hebben na besmetting een incubatieperiode, variërend van acht uur tot een dag;
  • Scholieren hebben een halveringstijd van vijf maanden tot meer dan 10 jaar;
  • Twee derde van de Scholieren tot acht jaar weet niet waar Utrecht ligt;
  • Scholieren dragen het gedachtegoed van Communisme sterk met zich mee;
  • Kaas.
Mocht U in Uw directe omgeving Scholieren gespot hebben, schroomt U dan niet, en contacteert U onmiddellijk het dichtstbijzijnde Politiekorps door middel van praatdoos, kijkbuis en klapscherm. Rooksignalen door middel van stoomtelevisie zijn niet meer mogelijk in verband met de gedateerdheid van het middel. Een permanent team van veertigduizend raamkijkrechercheurs, variërend van Leerplichtambtenaren, Docenten, Psychologen, Biologen en Insectenbestrijders, worden, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Bovenwijs en Onderdom, breed ingezet bij deze urgente kwestie die de samenleving al jaren teistert. Alle mogelijke richtingen worden onderzocht om te achterhalen hoe dit probleem in te bakenen is.

De Staat, onder overkoepelende leiding van de Sophiaans-Oncyclopedistische Artikelpartij, heeft al grote successen geboekt, zoals het introduceren van leerfabrieken, educatie-instituten en kennisgestichten, onder de projectnaam "school", om de scholieren van de buitenwereld te scheiden (echter, niet voor altijd vanwege protesten uit humanistische hoek, maar wel lang genoeg zodat de mensen voor 8 uur per dag veilig naar buiten kunnen), maar ook heeft de Staat verliezen geleden, zoals de "stakingen" waarbij duizenden scholieren massaal ontsnapten uit de "scholen" en het aantal geïnfecteerden tot een historisch hoogtepunt deed stijgen. Desondanks zal de Staat de strijd verder aanvoeren met als doel om Scholieren te elimineren om, wanneer de eliminatie voltooid is, dezelfde geëlimineerde Scholieren vervolgens te nuqueren zodat het probleem voorgoed de wereld uit geraakt.

GOEDGEKEURD
Ik wens U veel sterkte en uithoudingsvermogen voor het "schooljaar 2012-2013".

Hoogachtend,

M.K.D. Droog

Hoofdcommissaris Nationale Politekorpsenfederatie Oncyclopolis

Qui tacet consentire videtur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Oncyclopedia heeft een blog!

Welkom op het blog van Oncyclopedia! Gebruikers kunnen stukjes plaatsen over Oncyclopedia, over zichzelf, of over hun ervaringen over Oncyclopedia. Er kunnen ook stukjes verschijnen over leuke nieuwtjes en weetjes. U kan (anoniem) reageren en wees alles behalve objectief. Maar uiteraard verwijzen we nog steeds naar onze enige echte site, Oncyclopedia! Leest wollig!