God houdt van dit weblog
Hij die Hemel en Aarde geschapen heeft, liet Zijn Alziend Oog op deze pagina vallen. En Hij zag dat het goed was, en zegende deze Site.

maandag 5 oktober 2009

Eerste Rapport uit Londen

Ik heb afgelopen vrijdag een mail ontvangen van een anonieme afzender die zei een ervaren Oncyclopedist en Meta-sceptisch te zijn. Hoewel ik uiteraard niet denk dat een echte gebruiker dat gestuurd heeft, bracht het me wel op het idee elke zoveel dagen een rapport uit te brengen, aangezien de Notendoppen al snel de GFT-bak waren ingeslingerd (terwijl ik al zo vaak had gezegd dat ze bij het restafval horen!) Enfin, alhier het Eerste Officiele Rapport der Buitenlandse Zaken, met gratis ambtenarentaal die niks extra kost, zelfs geen geld!

Officieel Rapport vanuit de Nederlandse Ambassade te Londen

Door de Nederlandse Vertegenwoordiger te Londen, Lawrence K. Boathouser

Na een stilligging van het werk de laatste dagen en de daarmee rijzende geruchten dat het samenwerkingsproject "dood" is, is het mij een behoefte u allen rapport uit te brengen.

Inderdaad is het niveau van activiteit iets lager dan in de eerste weken van het project.
Echter, dit had ik al voorzien, aangezien de eerste werkzaamheden veel tijd en energie in beslag namen.
Nogmaals, de geruchten over een stagnatie van het project zijn totaal uit de lucht gegrepen.

Ook is het totale quatsch dat de Nederlanders minder hard werken dan de andere landen. Gezien de vele communicatieuitval en werkzaamheden in Nederland valt mij mijns inziens niets te verwijten.
Enige tijd terug werd een artikel over Roemenië van onze Vlaamse collega Lambic opgenomen in de Uncyclopedia Britannica. Een Engels artikel over Sherlock Holmes wordt op dit moment vertaald en binnenkort kan waarschijnlijk ons artikel over Bretagne geëxporteerd worden.

Uiteraard, zoals elk politiek project in de kinderschoenen - kijk bijvoorbeeld naar de OV-chipkaart - zijn er ook hier nog een aantal oneffenheden opgedoken bij de evaluatie.

Het eerste punt is dat de medewerkers te weinig kennis hebben van de belangrijke Romaanse talen - Frans, Italiaans en Spaans. Ook de Noord-Germaanse - Noors en Zweeds - en West-Slavische - Pools en Tsjechisch - talen zijn wellicht de moeite waard om te leren.
Vanwege deze handicap is het belangrijk om te netwerken. Op dit moment is de vertegenwoordiger contacten aan het leggen met de Italiaanse ambassadeur M. F. H. Germania en hoopt zo een Engelse vertaling van het Italiaanse artikel over Galileo Galilei in handen te krijgen. Een eerdere toenadering naar de Hongaarse ambassadeur liep op de klippen toen de Hongaar Gizmoka naar een internetvertaling verwees, iets wat bij onze vlijtige vertegenwoordiger in het verkeerde keelgat schoot.

Het tweede punt is een gebrek aan mankracht aan onze zijde. Al eerder werd via een onofficieel kanaal geprobeerd medewerkers te werven. Opnieuw vragen wij Nederlanders (het liefst met kennis van andere talen) zich aan te melden bij Lawrence K. Boathouser of bij de Engelse ambassadeur, "El Sid" Wolf.

De komende dagen, zo is het plan van de vertegenwoordiger, wordt meer tijd gestoken in het netwerken met andere non-cyclopedieën. Ook wordt er haast gemaakt bij het binnenhalen van Sherlock Holmes.

We hopen volgende week opnieuw rapport uit te kunnen brengen.

Vanuit de Nederlandse Ambassade te Londen,
Namens het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Lawrence K. Boathouser

2 opmerkingen:

Oncyclopedia heeft een blog!

Welkom op het blog van Oncyclopedia! Gebruikers kunnen stukjes plaatsen over Oncyclopedia, over zichzelf, of over hun ervaringen over Oncyclopedia. Er kunnen ook stukjes verschijnen over leuke nieuwtjes en weetjes. U kan (anoniem) reageren en wees alles behalve objectief. Maar uiteraard verwijzen we nog steeds naar onze enige echte site, Oncyclopedia! Leest wollig!